Řekl Bůh: (…zvolal jeden mravenec: „Mravenci, uchylte se do obydlí svých, aby vás nerozšlapal Šalamoun se svými vojsky, aniž to zpozorovali“).[27: 18]

Ve slovech mravence: „aniž to zpozorovali“ je moudro, kterého většina lidstva není schopna, a to: dobré smýšlení o druhých a hledání pro ně omluv.

About The Author

Related posts