Sirotci, děti bez rodičů, opuštěné děti, děti bez domova

Bůh vznešený je právoplatným Stvořitelem….. Bůh si vybral po židovství a křesťanství náboženství s arabským názvem islám. Islám je v českém významu uznání teorie o stvoření světa…. Uznání dle faktů a důkazů, víra v Boha a v nepoznatelné jako Ráj a Peklo například. Člověk, který toto uznává rozumem a srdcem, neuznává teorii, že by byl z opice a že by neměl žádný účel na Zemi. Tento člověk arabsky ” muslim” (ten který uznává Boha), má k dispozici a měl vždy k dispozici slovo Boží, aby lidstvo vědělo z moudra Boha, proč Bůh vše stvořil a předurčil…… Člověk přirozeně přijímá srdcem i rozumem tuto lidskou přirozenost.
Vláda České republiky řeší témata uprchlíků a sirotků samozřejmě s pohledem ateismu a žádným poukazem na Boha. Určitě k tomu mají své důvody, do kterých občané nevidí a “drží s vládou”, aby se země ČR nebouřila. Masivní nelidství, které tímto pohledem na svět plyne z hlavy ateismu, je vlastně myšlenka jednoho muže a jeho rozumu. V každé zemi na planetě je tento prvek součástí nelidskosti a nevnímání planety jako celku. Lidstva jako celku….. že jsme všichni lidé, bez rozdílu barvy pleti či národnosti nebo přesvědčení.
Každá země, česká, maďarská, Saúdská Arábie….. všechny jsou v této podstatě stejné…. Myslí si, že jim patří tento kus planety a ostatní lidé jsou cizinci a nepatří k nám. Nepomůžeme jim, jsou to jejich problémy, ať se starají sami o sebe. A většina chce tu svou zahrádku, plnou lednici a doma psa či služebnou. Ale pokud jim zaklepe na dveře ” cizinec z jiného okrsku” je to pro něj jako konec světa a rána na srdce lakomosti, že by si ubral ze svého pohodlí……. Ale …. až do doby, kdy se to stane jemu samotnému, Poté sám hlásá a dožaduje se lidství.
Když Bůh Vznešený předurčil, jak budou přemýšlet všechny mozky na světě, ví, co se hodí pro všechny. Ne dle jednoho mozku či skupiny 10 hlav. Bůh ví, co budou lidé dělat za nesprávné věci, a proto nám dal různé rady. Jednou z těchto rad, je podpora sirotků a potřebných. Protože to je lidskost a každému se nám to na planetě může stát. Když člověk pije a stará se jen o psy je pravděpodobné, že ztratí pojem o lidskosti…. Člověku je zdůrazněno, že nemá odvrhovat sirotka či potřebného….
Proto je islám volba, kterou volím jako člověk. Abych zůstal člověkem a ne zrůdou nelidskosti v podobě SPD a jejich následovníky…….i Ty můžeš být člověk

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *