Půst v desátém dnu měsíce muharam

Od Ebi Qatada, který řekl, že posel Boží milosrdenství s ním pravil: ” Půst desátý den v měsíci muharam je počítán u Boha, jako smazání hříchů roku předešlého.” Zaznamenal Muslim. Je doloženo a nejlepší odvedení tohoto druhu uctívání dle posla Božího, mír s ním, aby se vykonalo držení půstu 9 den což je 19/září a desátý den 20/září……. Přejeme všem věřícím zdárné držení půstu a docílení odměny od Boha…..

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *