PROGRAM ” JEDINOST BOHA “

Dobrý den, vážení příznivci, badatelé, zájemci i již cestující….. je mi velkou ctí Vás seznámit s programem, který je tím nejlepším hlavně právě pro Vás. Jako učitel a spoluzakladatel programu si samozřejmě velice dobře uvědomuji užitek i důležitost tohoto vědění a proto je mi potěšením uvítat všechny bez rozdílu pleti i národnosti a pohlaví. Jediné co je podmínkou je ovládat rodile český jazyk. Tato podmínka je proto, aby bylo vymezeno sebemenšímu nedorozumění a mylnému pochopení. Toto téma je tak důležité, že se bez této podmínky v České republice bohužel neobejde. Je možné samozřejmě i pro rodilé Slováky, kteří český jazyk ovládají. Takže assalam alejkum vítej každý, kdo tuto podmínku splňuje ….. tento program má více jak 11 úrovní. V každé úrovni je zadán a předepsán text pro výuku a stanoven termín a časové období konání kurzu. Kurz probíhá v programu TELEGRAM https://telegram.org/ Kde bude prostředí pro prezentování lekcí. Pro ženy i muže. Doba kurzu je 1 měsíc u první úrovně, pak se již i doba mění v závislosti na úrovni. Datum je uveřejněn více jak měsíc dopředu a jedná se o denní uveřejňování lekcí, kdy si žák sám v průběhu dne kdykoliv může podívat na lekci ve svém mobilu či PC. Tam bude video i s textem a výkladem. Na konci kurzu bude test písemný a kdo absolvuje zdárně dostane diplom o potvrzení projití kurzu. Který samozřejmě nemá hodnotu, ale je to pro osobní hodnotu. Přístup na program telegram je přístupný pro přihlášené, kde bude dále vše dovysvětlováno. Vše je v českém jazyce. Hlavním účelem programu je znalost a učení pro Boha, není žádný jiný úmysl. Přihlášení je možné pouze přes jedinou emailou adresu a to info@muslimskaunie.cz . Program a úrovně budou mimo kurz veřejné, ale pro potvrzení diplomem o znalosti dané úrovně je nutné kurz absolvovat a složit zkoušky. S přáním mnoho úspěchů a božího požehnání za program a Mu učitel Petr Moravec