Proč například islám ?

Jednou z věcí, proč lidé přijmou islám jako skutečnost je, že nahlédnou hlouběji do faktů a nespokojí se s masivní hysterií. Protože kdo tak učiní objeví velice jasná historická fakta, která mu vysvětlí i dnešní situaci. Například dle islámského přesvědčení nemá Bůh Stvořitel nedůstojné vlastnosti. Když člověk přemýšlí o Bohu, chce mít Boha Nejdokonalejšího, Nejmocnějšího, jinak by to nebyl přeci Bůh……. Takže když se podíváme do různých písem, která o sobě tvrdí, že jsou Boží a Svaté, můžeme hledat popis Boha. Pokud je uvedena a připisována Bohu vlastnost, nehodna Bohu a v jiném písmu, které tvrdí, že je také od Boha, ale prezentuje Boha z dokonalou vlastností, tak co pro mne bude rozhodující ? Slepé následování nebo rozum?

 

Tady je třeba česká verze Bible, kterou považují věřící lidé v Boha v České republice za jejich vedení vírou a světem duchovním a náboženským a jsou na tomto založena všechna církevní instituce.

Jsou zde použity dva texty, kterými se řídí náboženství v ČR a věřící lidé, kteří se odkazují na křesťanství.

  • Exodus 20, 11V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

 

  • Exodus 31, 17 To je provždy platné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž učinil Hospodin nebe a zemi, ale sedmého dne odpočinul a oddechl si.“

Odpočinek, oddech –  ať už jej vykládají v souvislosti ukázání lidem jejich, že je jejich den odpočinutí, je zde poukaz na slabost Boha. A na vlastnost, kterou by Bůh neměl mít. Kdyby nebylo jiného písmo, které tvrdí, že je také od Boha s jiným poukazem, dobře. Ano, Bůh může dělat co chce, ale je tu i jiný text, který tvrdí, že je od Boha, s tím, že Bůh seslal potvrzení, že taková vlastnost Mu není hodna. Čímž potvrzuje více dokonalost Boha, která je logická a hodná následování. Když už jsem věřící v Boha, mám přeci v mysli, že Bůh je nejdokonalejší?

Zde je uveden text, který tvrdí věřící lidé v Boha, že je to také slovo Boží s názvem Korán

Tady je citace verše 38 z kapitoly 50:

“Stvořili jsme nebesa a zemi a to, co je mezi nimi, v šesti dnech, aniž se nás dotkla únava.

 

tady je citace:  verš 255 z kapitoly 2 Kráva: ” Bůh – není božstva kromě Něho, živého, trvalého! Nepadá naň ani dřímota, ani spánek, Jemu náleží vše, co na nebesích je i na zemi! Kdo může se u Něho přimluvit jinak, než s dovolením Jeho? On zná, co je před rukama jejich i co je za zády jejich, zatímco oni neobejmou z vědění Jeho nic leda to, co On chce. Trůn Jeho obepíná nebesa i zemi a střežení jich mu potíží nečiní – On vznešený je a mohutný!”

A dalších až sedm veršů z knihy, která tvrdí, že je od Boha, kde se pojednává o stvoření a vlastnosti Boha.

 

Lidé, kteří se nezajímají o uznání teorie Stvořitele a stále si vykládají svůj život různými domněnkami či vědeckými fakty, které v podstatě nedokazují neexistenci Stvořitele, nebudou vnímat tuto otázku jinak než bez povšimnutí či nepochopením. Nicméně, pro člověka, co rozumem i srdcem inklinuje k teorii Boha, určitě bude přemýšlet, kdo by měl být jeho Bůh, jaký by měl být jeho Bůh ? Když už je označení pro Boha ( Nejmocnější, Nejdokonalejší atd.)….. může fakta posoudit a jasně vidět, který text označuje Boha správně.

Napsal a sestavil Petr Moravec

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *