Neskočte jim na špek

Protože jejich cílem jsi hlavně TY

Nevzdělanost je věru zapeklitá situace. Většina z nás totiž nepředpokládá, že je potřeba se vůbec vzdělávat v oborech, které nejsou prezentovány jako důležité. Nebo prostě to nechá na jiných a sám pak jen opakuje. Bohužel jsme svědky obrovské propasti, která se propadá stále hlouběji. Cíleně nebo ne, ale propadá….. Zajisté to z velké části musí být cílené, protože jsou to tak primitivní případy, že není možné, aby se problematika daná takto opomíjela či překrucovala. Mnoho lidí vystupuje v oblasti znalců ” islámu” a arabské historie, kdy po obsolvování těch nejvyšších ohodnocení PhDr. Teologie a dalších nezmíní hlavní podstatu a významu cesty Boha skrze proroka Mohameda mír s ním. Stále se omývají arabská cizí slova, aby tak širokou veřejnost stále mátli. Slyšíme ” islám” ” “muslim” ” wahabismus” “sunna” “Šíité” ” šaría” ” selefismus” a další. To jsou strašáci médií a článků a drtivé ba dokonce všech sdělovacích prostředků v ČR a Slovensku, i když tam asi trochu méně. Podle mě jsou to cílené zažité náboje, které se objeví když se spolek loutkářů rozhodne tahat za nitky, a když je zrovna potřeba. Co mne k tomu vede? No jednoduše skutečnosti, které jsou jasné jako slunce na nebi za jasného počasí. Každý kdo nahlédl do arabských nauk i preferovaných slovníků, ( myslím originál arabské, ne ty co vydali sami v ČR) tak hned ví správný význam všech zmíněných slov. Tak proč stále nechají slovo arabské, kteréžto lidi neznají a mají podstrčené představy o násilí a nenávisti a ohavnosti? Pánové a dámy, vy co to děláte, asi vám to stojí za to, ale přeji vám pokud tak setrváte spravedlivý Boží soud, před kterým nikdo neunikne. Zamysleme se, pokud by opravdu dotyční chtěli mír a pochopení, jistě by už za svá léta působení použili jednoduchosti k vzájemnému výsledku.

Takže proč se stále vymýšlí nové označení jako ” islamisti ” ” islamistický” ” muslimští” a další….. proč neřeknou věřící v Boha? Protože chtějí ubližovat, chtějí nenávist, ze které se pasou a odvádí pozornost, před svým ohavným přesvědčením, které je skutečností. Učení Boha není nic nového, ani tajného, ani divného, ani nepatří jen do určité země. Učení Boha je od věky věků stejné, jednoduché a samozřejmě přirozené. A je stále jedno, stejně jako Bůh je jeden.

Život není film. Není to myšlenka nějakého člověka či spolků. Život je skutečnost a ta skutečnost má začátek a konec.

Postřehy sepisuje Petr Moravec

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *