Moudra v Koránu a Sunně

Řekl Bůh: (…zvolal jeden mravenec: „Mravenci, uchylte se do obydlí svých, aby vás nerozšlapal Šalamoun se svými vojsky, aniž to zpozorovali“).[27: 18]

Ve slovech mravence: „aniž to zpozorovali“ je moudro, kterého většina lidstva není schopna, a to: dobré smýšlení o druhých a hledání pro ně omluv.

Korán [27: 18]

Pravil Bůh: „Dobré a špatné skutky si nejsou rovné; odplácej tím, co lepší je, a hle, ten, mezi nímž a tebou bylo nepřátelství, se stane jakoby přítelem horoucím“.[41: 34]

Korán [41: 34]