Co je za důležitý den v islámském kalendáři 10. Muharam s názvem“ Ašůrá “ ?

14608039_1724021327859402_2071173765_n

 

 

 

 

 

Den “ Ašůrá “ spadá tentokrát na Úterý / 11 /říjen /2016

 

Bismillehi rahmeni rahim, elhamdulillahi wa salatu wa salamu ale rasulilleh
Chvála Alláhu,
Alláh Nejvyšší určil věřícím lidem a předepsal, aby využili některé příležitosti, které učinil v Islámu významné. Alláh Nejvyšší lidem dává možnost a příležitost, aby nejen napravili některé svoje chyby a skutky, ale také, aby se přiblížili k Bohu a připomínali si Ho, aby očistili své duše a své skutky a stali se lepšími.
A je příležitostí a darem od Boha, že některá časová období vyznamenal před ostatními a předepsal v nich určité druhy uctívání. A tyto vzácné příležitosti, které jsou od Alláha, nechají věřícího člověka, aby si obnovil svoji sílu a energii k tomu, aby se mohl více přiblížit k Bohu a aby se mohl k Němu obrátit. Tyto příležitosti, které Alláh určil v různých obdobích je z Jeho moudrosti, aby se člověk upevnil ve své víře a uctívání. Zvýší se tím jeho víra, čistota, prosperita a pozitivní vlastnosti i duchovní cítění.
První měsíc islámského kalendáře hidžry je měsíc Muharram. A v tomto měsíci, který teď právě začal, volá Alláh Nejvyšší věřící lidi k půstu. Prorok, mír s ním, doporučoval a řekl, že nejlepší dny půstu po Ramadánu jsou v měsíci Muharram. Tento hadíth zaznamenal Muslim a Buchárí.
Tento nový rok, ten první měsíc islámského kalendáře, který se jmenuje Muharram, nám připomíná velkou hidžru – emigraci proroka, mír s ním, kdy vlastně začala tato velká výzva k Islámu. Najdeme v něm den, který je připomínkou historické události, kdy zvítězil prorok Mojžíš, mír s ním a to je den Ašura. Je to desátý den v měsíci Muharram. Alláh Nejvyšší má rád tento den a poctil ho a vyzdvihl jako cenný a vznešený den. Zmnohonásobil v něm odměny půstu. Ale na druhou stranu lidé také v tomto dni našli různé cesty a zavádějí novinky a dělají chyby, které vůbec nepřinesou žádné dobro. Bohužel najdeme i lidi, kteří se domnívají, že konají dobré skutky, ale naopak jsou to skutky špatné a následují třeba své touhy a tím pokořují sunnu proroka Mohameda, mír s ním.
Takže si teď ukážeme některé dobré věci, ze kterých je užitek a pocta samotného půstu ve dni Ašura. K poctění dne Ašura došlo už jenom tím, že Alláh Vznešený v něm nechal zvítězit a zachránil proroka Mojžíše (arabsky Musa) a věřící lidi, kteří byli s ním a nechal utopit Faraona a jeho následovníky. A je vyprávěno od Ibn Abbáse, ať je s ním Alláh spokojen, že prorok Mohamed, mír s ním, přišel do Medíny a viděl, že se židé postí v tomto dni Ašura v 10. měsíci Muharram. A zeptal se jich: Proč se v tomto dni postíte? Odpověděli: To je pro nás vzácný den, protože Bůh zachránil a nechal zvítězit Mojžíše a jeho národ. A zničil Faraona a jeho následovníky. A prorok Mojžíš se postil v tento den, jako poděkování Bohu, tak se postíme také. A prorok, mír s ním, řekl, že si velice vážíme proroka a je pravda, že máme větší právo od vás na proroka Mojžíše. Proto se ho prorok, mír s ním, začal postit a doporučil a přikázal, aby byl postěn také. Také se říká, že Bůh sám zjevil proroku Mohamedovi, mír s ním, a potvrdil, že říkají pravdu a tím pádem to Alláh odsouhlasil, aby dále drželi tento půst.
Jaký obrovský užitek je z tohoto dne a jeho pocta půstu v tomto dni a výsledek půstu v tomto dni Ašura najdeme od Ebí Qatáda, nechť je k němu Alláh milosrdný, že prorok, mír s ním, když se ho zeptali na půst ve dni Ašura, řekl: Odpouští hříchy z minulého roku. A v dalším vyprávění je, že půst ve dni Ašura se počítá u Boha jako odpuštění hříchů z minulého roku a i z minulého. „Půst ve dni Ašura se počítá u Boha tak, že odpustí celý rok, který byl předtím“ a v jiném výroku je zaznamenáno, že prorok Mohamed, mír s ním, pravil: „Kdo se postí ve dne Ašura, Alláh mu odpustil celý rok.“
Alláh stvořil člověka slabého a ví, že dělá chyby a dopouští se některých hříchů, proto je milosrdný a dává mnoho možností k odpuštění hříchů. Proto tímto půstem se odpouští hříchy, pokud samozřejmě se drží s upřímností a s láskou k Bohu a inšaAlláh toho člověka Alláh povýší u Něj na Jeho stupních. A ještě navíc tento den je jako by se postil celý rok, protože je v jednom vyprávění, že tento půst je, jako kdyby se postil celý rok. Ibn Abbás, kéž je k němu Alláh milosrdný, popsal, jak se prorok, mír s ním, snažil dodržet tento půst a řekl o něm: „Neviděl jsem proroka božího, mír s ním, aby se tak snažil držet půst a vyznamenával ho nad ostatní dny, jako tohoto dne Ašura a měsíce Ramadánu.“
Tím pádem ti následovníci, kteří přišli pro prorokovi, mír s ním, a po sahába se velice soustředili na to, aby tento den nevynechali a připravili se, aby byli zdraví a silní tento den, aby mohli držet půst. A někteří dokonce, i kdyby cestovali, tak chtěli držet půst, protože chtěli tuto obrovskou odměnu od Alláha. Stejně tak, jako vyprávěl Ibn Radžab, Ibn Abbás i různí sahába řekli, že půst v měsíci Ramadánu se můžeme kdykoliv dopostit během roku, když jsme třeba vynechali, ale tento den Ašura už ne. Ten proběhne a už se nedá vrátit. A je zaznamenáno, že imám Ahmed se postil den Ašura i když cestoval.
Za druhé tento půst ve dni Ašura vlastně vývojově probíhal několika historickými obdobími. Za prvé se prorok, mír s ním, postil tento den již v Mekka, ale neříkal lidem, aby se ho postili. Za druhé, když přišel do Mediny a viděl, že se ho Hebrejci postí, tak se ho dál postil a řekl lidem, aby se ho také postili………

 

A půst se tedy může držet 10. a 11. a 12. října 2016

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *