Užitek a výhody Koránu

Quran-ClassesPravil prorok, mír s ním : ” Kdokoliv přečte písmeno z Knihy Boží, má dobrý skutek, a dobrý skutek je podoben desetinásobku. Neříkám, že slovo ELIF Lám mím je písmeno, ale ELIF je písmeno, lám je písmeno a mým je písmeno.” zaznamenal Attirmidý a šejch Albány ho označil za správný.

a dále pravil prorok Boží, mír s ním : ” čtěte mnoho Korán, protože přijde v Den Zmrtvýchvstání, jako přímluvce pro toho , kdo ho četl. ” zaznamenal Muslim

a dále pravil prorok Boží, mír s ním : ” zkrášlujte čtení Koránu pěkným hlasem.” zaznamenal Abů Dávůd a anNasáí a šejch Albány ho označil za správný

Bratři a sestry, vezměme si slova proroka Božího k našim srdcím a získejme lehce přímluvu v Soudný Den, kdy bude každá přímluva drahá. Kéž nám Bůh vloží do srdcí našich lásku ke Vznešenému Jeho slovu, ke Koránu štědrému. amin kéž vám Bůh žehná