Co je Korán

NCsmz-YxKorán je slovo Boží. Alláh Vznešený seslal na zem pro lidi správné vedení a vysvětlení právě v podobě Jeho slova Koránu. Celý od začátku až do konce je přímé Slovo stvořitele, Boha Alláha.
Celý se skládá ze 114 kapitol, začínající Al Fatihou a končící kapitolou Annés (Lidé).  Dále se dělí na 30 částí tkz: “Džuz” a každý Džuz se dělí na tkz: “HIZB”.
Za Korán se považuje pouze arabský originál, který obsahuje samozřejmě doložení o jeho pravosti od učenců a dohlížitelů při jeho tisku. Samotná kniha, která obsahuje Korán se nazývá ” Mushaf “. Sama o sobě samozřejmě nemá žádný účinek či moc, protože jsou to jen papíry a inkous natisknutý a zabalený do svazku knihy. Nicméně je to samozřejmě vzácnost a každý věřící i rozumný člověk ho ctí a váží si ho. Samotné slovo Boží Korán, které je tam zapsáno je považování za zázrak a nejdůležitější je jeho praktikování, přemýšlení nad verši a tím poznat Boha a vztah k Němu. Vztah člověka ke svému okolí, k přírodě. Zprávy o smrti, životě, duši, Peklu, Ráji, Soudném dnu, postavení předešlích nebeských posleství, příběhů předešlích prorocích od Boha, jako byl Noe, Ibrahím, Ismaíl, Izák, Mojžíš, Ježíš i Mohamed jako jejich pečeť, mír s nimi.