Svátky

krasnyTento den byl pojmenován svátkem, protože se opakuje každý rok a je v něm mnoho radosti pro muslimy a také hlavně Bůh Sám rohodnul o jeho opakování a slavení, jak praví ve významu:  A každé obci jsme stanovili obřady, aby lidé vzpomínali jména Božího nad dobytčetem ze stád, jež jsme jim uštědřili. A božstvem vaším je Bůh jediný, Jemu se do vůle odevzdávejte! A oznam zvěst radostnou pokorným…”


Jsou stanoveny dva svátky a jimi jsou svátek AL FITR, což je první den měsíce ŠAWÁL, po Ramadánu a druhým je svátek Oběti AL ADHA, který je desátý den DZUL HIDŽA a říká se i pátku svátek, protože se pravidleně v něm muslimové shromažďují.

Není žádný jiný svátek, který by byl daný Bohem pro lidi a tak ostatní svátky si lidé přimysleli sami a muslim by se jich měl zdržovat. V danných svátcích je radost a smích a připomínání si Boha, stejně tak jako konal prorok Boží, mír s ním se svou manželkou Ajšou rAa, když sledovali lid s habeše, když se bavili o svátku a hráli si.

Je dobré si vzít hezké nové oblečení, jíst a pít. Určitě je zakázáno se ten den postit, jak se shodl celý národ proroka Božího, sAs. dále je dobré pokud to jde, aby se vykoupalo na ten den.  Je dáno, aby se ty dny mnoho vzpomínalo Boha jak praví Nejvyšší ve významu: “……dodržujte plně tento počet a chvalte Boha za to, že správně vás vede – snad budete vděční!

Modlitba svátků íd má svá specifika, mezi nejviditelnější patří:
 před modlitbou není azán ani iqáma, má větší počet tekbírů
 ženy a děti jsou vyzývány, aby se modlitby také zůčastnily
 a další….

Eid-kids-600x399Ze sunny je zde několik doporučení, co dělat v den ídu:
1) vstát brzy
2) vykonat očistu (umytí-ghusl, vyčištění zubů)
3) obléci si své nejlepší šaty (nemá-li žena vhodné šaty, je povinností sester jí s nimi pomoct), být upraven
4) dát zakát fitr před odchodem na modlitbu
5) sníst malé jídlo před odchodem na modlitbu (datle apod.) 
6) jít na modlitbu s celou rodinnou (ti, kteří můžou)
7) příjít do mešity (nebo místo shromáždění ve svátek) co nejdřív, modlitba se může konat na více místech ve městě
8) jít na modlitbu jednou cestou a vracet se jinou (aby nebyla tato cesta všední)
9) odříkávat takbír cestou na modlitbu (polohlasně)
10) být přítomen na kázání (kdo už je kázání přítomen, musí naslouchat kázání)