Kdo je Muhamed ?

Islamic_Wallpaper_Muhammad_013-1440x900Chvála Bohu a Jemu patří poděkování…… lidé se dostali v období mezi proroky, mír s nimi ( mezi prorokem Ježíšem a Mohamedem ) do obrovského odchýlení a změn. A tak přišel prorok Mohamed se zprávou, a ta zpráva shrnuje všechny předešlá nebeská poselství a zároveň jevšechna maže. A je tato zpráva sdělením pro veškeré lidstvo a světy. Bůh vznešený praví ve významu ” Věru jsme tě vyslali ke všem lidem jako zvěstovatele radostné zprávy a jako varovatele.” kapitola Saba verš 28 . Tato zpráva je pro každý čas i místo. Bylo zapotřebí vybrat velice přesně a pečlivě jedince, s výjmečnými vlastnostmi, který tuto drahou a důležitou zprávu předá a který ponese její břemeno zodpovědnosti.

Výjmečnosti proroka Muhameda, mír s ním…… 
1- vybral si ho Bůh z národa Arabů a národ Arabů je národem středním. A učinil ho, aby byl z rodu Qurajš, který je nejlepším z národů Arabů. A učinil, aby byl jeho rodokmen z nejvzácnějších rodin Qurajšovců a tou je rodina ” Benu Hášim “ 
2 – jeho město je dle polohy na středním místě, proto je možnost z jeho středu vyslat poselství do všech stran.
3 – vybral ho Bůh z národu potomků, kde byli všichni proroci, aby měl dobré postavení a vážnost.
4 – vyslal ho Bůh v čase dlouho po prorocích, aby byl očekáván a duše se na něj těšily. Praví Bůh ve významu: ” ó lidé knihy věru k vám přišel náš prorok, aby vám vysvětlil vše po období dlouhém od proroků. ” kapitola Méida verš 19 
5 – předpověděl Bůh jeho příchod v předešlých nebeských poselství.
6 – vybral si ho Bůh z oblasti pouště, kde nebylo mnoho narušení a nákaz z měst. 
7 – vybral si ho Bůh z národa, kde nebylo narušení z filozofie, vědy a poznání.
8 – učinil jeho život a životopis známý všem s každou jeho maličkostí, aby byl příkladem pro všechny.
9 – jeho životopis je celkový a zahrnuje všechny oblasti života.
10 – jeho životopis je každodenní činnost a je praktický. Její praktikování zvládne každý v každém čase i místě..

Rodokmen: on je Mohamed syn Abdullaha, ktery je syn Abdulmutaliba, ktery je syn Hašima, ktery je syn Abdul Manaf, ktery je syn Qusaj, ktery je syn Kileb, ktery je syn Marra, ktery je syn Keab, ktery je syn Luaj, ktery je syn Galib, ktery je syn Fehr ( Qurajš), ktery je syn Mélika, ktery je syn Annadr, ktery je syn Kenéna. Od syna Nizar, ktery je syn Mead, ktery je syn Adnan a oni jsou potomci proroka Ismaila, syna proroka Abrahama. Jeho maminka se jmenuje Ámina dcera Wahb Azzahrija z rodu Qurajšovců.

Narození: Narodil se v Mekce v roce Slona. Zhruba roku 570 což jest 52 let před hidžrou. Bylo to ve stejném roce, kdy se snažil král Abraha Jemenu zničit Qabu. A zničil ho Bůh i jeho vojsko a to prostřednictvím ptáků, kteří na ně vrhali oblázky. Vypraví o tom samotná kapitola Slon.

Jeho tatínek zemřel ještě když nebyl na světě a po jeho narození ho pojmenoval jeho dědeček Abdulmutalib jako Muhamed. Vzala si ho Halíma Assadija do oblasti rodu Sead, aby ho kojila a starala se o něho v době kojení. Poté zemřela i jeho maminka, dříve než dospěl šesti let.

A tak se uskutečnilo co Bůh chtěl a vzal si na starost výchovu Muhameda. A po vyjmutí z rodiny, aby pod Božím vedením, se nakonec staral o tu největší rodinu. Věru vysvětluje Korán ve významu: ” cožpak jsme tě nenašli jako sirotka a postarali jsme se o tebe..” kapitola Adduha 6 
A pravil posel Boží, mír s ním o sobě: ” vychoval mne můj Pán tou nejlepší výchovou.

Opatrovnictví dědečka Abdulmutaliba: jeho dědeček patřil k váženým mužům rodu Qurajšovců a on byl ten, který znovu obnovil zazračný pramen Zam zam. A když se proti Muhamedovi, mír s ním obratili Qurajšovci on byl jeho oporou a podporou a získal díky Bohu a potom díky jemu hrdost a respekt. Jeho dědeček dal slib Bohu, že když mu dá 10 synů jednoho z nich Mu obětuje. A když se tak stalo padl výběr na Abdullaha otce Muhameda, mír s ním. Když to chtěl dodržet zastavili ho Qurajšovci pro velkou oblibu Abdullaha,a tak ho chtěl nahradit velbloudem, a při losování vždy padl los na Abdullaha, až dovršil počet velbloudů sta. A tak obětoval sto velbloudů jako náhradu za Abdullaha. A tak o sobě říkal Muhamed mír s ním, že je syn dvou obětovaných. Abdullaha a Ismaila.

Jeho dědeček se o něho staral do osmi let a zemřel. Než zemřel předal ho do opatrovnictví strýci z otcovy strany Abu Tálibovi.

Opatrovnictví jeho strýce: Jeho strýc Abu Tálib se o něho staral od jeho osmi let až do desátého roku jeho poselství. Jeho strýc měl málo peněz, mnoho dětí a tak pracoval Muhamed jako pasáček ovcí, aby mu pomohl. Pravil posel Boží, mír s ním: ” Věru Bůh nevyslal žádného posla, aniž by nebyl pasáčkem ovcí. ” zeptali se: ” A ty?” odpověděl: “Ano, byl jsem pasáčkem ovcí na horách obyvatel Mekky.”

Když dospěl dvanácti let, vydal se s ním jeho strýc na obchodní cestu do Šámu. V tu dobu po cestě ho viděl Buhajrá ( Arráhib ) a řekl mu, aby s ním nejezdili do Šámu, protože se obával od ” Jahud ” (někteří hebrejci), že by mu uškodili, protože od něho vzejde něco obrovského. Tím měl namysli velké poselství. A tak Muhameda vrátil zpět do Mekky a zvýšil nad ním ochranu. Muhamed, mír s ním pokračoval v pasectví ovcí.

Dospívání: Účastnil se ve společnosti na spoustu všeobecných aktivitách.

1 – Válka proti zločincům – stalo se tak mezi Qurašjovci a Qajs v posvátných měsících. Podílel se v boji proti nim, když mu bylo dvacet let.
2 – Vzácné sliby (přísahy) – přísahali smluvně Qurajšovci, že pokud najdou někoho na kom byla páchána nespravedlnost, tak ho ospravedlní. Podílel se na všeobecné přísaze s nimi.
3 – Obchod a manželství – když dospěl dvaceti pěti let vydal se na obchodní cestu do Šému, pod obchodní cestou vzácné paní Chadídži. Po jeho návratu byl žádán o manželství. Po tom co viděli ojedinělé charakteristické vlastnosti Muhameda, jako je pravdomluvnost, důvěra, mužnost. Na to Muhamed, mír s ním souhlasil a oženil se vzácnou paní Chadídžou. Ona byla první jeho manželkou a matkou jeho dětí, první žena, která přijala Islám. Za doby, kterou byl s ní se neoženil s žádnou jinou ženou. Přikázal mu anděl Džibríl, aby ji přečetl pozdrav od Boha a zvěstoval jí radostnou zprávu o jejím domě v Ráji. Chadídža má velmi mnoho předností, Alláh je s ní spokojen.
4 – Rozjímání v jeskyni na hoře Hirá – měl velmi rád rozjímání o samotě a neměl rád modly jeho kmene. A tak se uchyloval do jeskyně na hoře Hirá v uctívání a přemýšlení o životě, vesmíru a všeobecně o všem stvoření. Bůh mu dal ty nejlepší krásné základy a byl jeden z nejlepších ve své obci, až byl známí mezi všemi jako ” Pravdomluvný a důvěryhodný “.
5 – Jeho charakter a vychování – je známý Muhamed v celkovém vývoji jeho života, jako velmi slušně vychovaný, daleko od špatností, alkoholu a špatných posezení plné pomluv a hrůz. Říkala o něm Áijša, Alláh je s ní spokojen: ” Jeho charakter byl Korán “.
6 – Znovu postavení Kaby – když měl třicet pět let, tak Qurajšovci se rozhodli obnovit stavbu Kaby, pro již staré a slabé základy. Podíleli se na všechny části kmene. Stavěli jí do té doby, než přišel na řadu zázračný černý kámen. Dohadovali se kdo bude mít tu vzácnost, aby zasadil vzácný černý kámen na jeho místo. Každý kmen ho tam chtěl zasadit. Pak se dohodli, že kdo první vstoupí do hlavní mešity, tak je rozsoudí. Byl to právě Muhamed, a řekl jim, aby přinesly kus látky a dali černý kámen doprostřed a každý kmen chytil jeden ze čtyř cípů látky a pozvedli tak vzácný kámen všichni spolu. Muhamed, mír s ním ho pak jen zasadil na místo. Také pomáhal se stavbou.
7 – Náboženství obyvatel Mekky – většinou uctívali sochy a modly. Také uctívali vážené lidi z Arabů. První kdo s tím přišel do Mekky byl Amru bin Lahji Alchanzáij, když měli na starosti Mekku. Přinesl tyto druhy uctívání z Šámu. A tak začali je uctívat obyvatelé Mekky. Nezůstalo tak z náboženství Ibrahím, až na vzácnost obřadu Kaby.

POSELSTVÍ
Začátek prorockého zjevení – řekla Ájša, Bůh je s ní spokojen: “První čím začalo u proroka Božího zjevení: Jasné pravdivé vidění, a neviděl toto zjevení, aniž by nepřišlo jako jasný rozbřesk a potom to, chtěl být o samotě v jeskyně na hoře Hirá. Přišel k němu Džibríl, mír s ním o on rozjímal v jeskyni na hoře Hirá. Řekl Džibríl Muhamedovi: ” ČTI (přednášej) !” odpověděl Muhamed: ” Nejsem z těch co čtou…..” a to se opakovalo až řekl Džibríl: ” Čti ve jménu tvého Pána, který tě stvořil, který stvořil člověka z přilnavého kapky, čti věru tvůj Pán je Nejštědřejší….. ” verše z kapitoly Kapka přilnavá. Poté se vrátil urychleně k Chadídže s bušícím srdcem se slovy: ” Zammilůný , Zammilůný ” což znamená, aby ho zakryla do jeho roucha. Chadídža ho hned uklidňovala a podporovalo ho. Upevnila jeho srdce slovy, že věru jeho Pán ho neopustil a nechce zlé, už jen pro jeho laskavé a vzácné vlastnosti. Šla s ním za jejím strýcem z otcovi strany Waraqa Bin Nuwafl, který byl křesťan za doby nevědomosti, před Islámem. (Doba před Isláme se nazývá arabsky ” džáhilijja”.) Řekli mu co se stalo a on hned pravil: ” To je zpráva od Boha, kterou Bůh sesílal na proroka Mojžíše. Moc si přejí a doufám, že budu naživu, když tě vyhostí tvůj kmen.” Toto se stalo v Ramadánu 13 let před Hidžrou.

Poté se přerušilo prorocké zjevené po dobu čtyřiceti dnů. Prorok Muhamed, mír s ním z toho byl velmi smutný. Poté se vrátil k němu Džibríl, mír s ním sedící na stolici mezi nebesy a zemí ve své pravé podobě. Vyděsil se Muhamed, mír s ním a vrátil se k Chadídže se slovy: ” Datsirůný, Datsirůný” což znamená ve významu přikrýt. A byl seslán verš od Boha: ” Ó ty, který se přikrýváš (zahaluješ), vstaň a varuj…….kapitola Přikrytý a tak pokračovalo nebeské zjevení dále.

Druhy prorockého zjevení a postup poselství: Jako podobenství vidění (snu) nebo jako mluvení v sobě. A nebo ve spodobnění anděla jako člověka, který k němu mluvil a nebo jako zvuk a to bylo pro něj nejtěžší pro pochopení. Nebo také v jeho pravé podobě anděla Gabriela, mír s ním (toto se přihodilo dvakrát). Také když byl vzat na nebesa v zázračné noční cestě. 

A věru poselství bylo postupné, začalo prvním zjevením verši z kapitoly Iqra ( Kapka přilnavá ), poté bylo sesláno z kapitoly Almudatsir ( Přikrytý ), kde mu bylo nebesky zjeveno, aby varoval své blízké, poté svůj kmen, potom Araby, poté celý svět.

POSTUPY VYZÝVÁNÍ K JEDINEČNOSTI BOŽÍ
Vyzývání v Mecce:
Soukromé období ( jedinců ) – První kdo přijal výzvu z mužů, byl jeho přítel Abů Bakr Asyddýk a z žen to byla jeho manželka Chadídža dcera Chuwajlid. Mezí mladistvými to byl Ali bin Ebí Tálib a z jeho pracovníků a pomocníků ( sluha ) to byl Zajid bin Háritsa. Toto období trvalo tři roky. Prorok, mír s ním se scházel s věřícími v obydlí Alarqama bin Ebí Alarqam, aby je učil záležitosti náboženství. Qurajšovci začínali s pronásledováním. Bůh chránil proroka, mír s ním prostřednictvím jeho strýce Abů Táliba, a kdo mohl tak se bránil, ale ostatní zažívali ty nejhorší možné utrpení. Byl jeden muž Umajja bin Chalaf, který měl otroka Biléla a v Ramadánu v Mecce při největším horku ho trápil na slunci a přikazoval mu, aby projevil nevíru. Bilél stále opkakoval ” Jeden, jeden, jeden “. Také Abu Žehl trápil a mučil Ammára a jeho rodiče, až zabil před jeho očima jeho matku Sumajju. Sumajja byla první, kdo zemřel na cestě Boží v Islámu. Prorok, mír s ním jim říkal: ” trpělivost rode Jásirů, věru je váš konečný cíl Ráj.” Abů Bakr kupoval mučené otroky a dával jim svobodu. Dal svobodu Bilélovi a Ámirovi bin Fuhajra a Zaníře a dalším.

Vyzývání veřejné ( pro všechny ) – Bůh seslal: ” a varuj nejbližší své příbuzné ” Básníci 214 . Na to vystoupil prorok, mír s ním na horu Safá a zavolal jeho kmen se slovy: ” Jak by jste se podívali na to, kdybych vám sdělil, že za horou jsou jezdci na koních a chtějí vám ublížit, věřili by jste mi?” odpověděli ano, nevíme o tobě, že by jsi kdy zalhal. Na to jim řekl: ” a tak věru vás varuji před trestem strašným ” a potom je vyzval k víře v Boha. Vystoupil jeho strýc Abů Lahab a řekl: ” Zhyň, kvůli tomu jsi nás zvolal? ” A seslal Bůh: ” Zhyňte ruce Abůh Lahaba a zhynul již i on…… ” Kapitola Almesed. A tak začal vyzývat jeho příbuzné a známé a jeho kmen. Poté Bůh seslal: ” Zveřejni to, co ti bylo přikázáno, a odvrať se od modloslužebníků..” kapitola Alhidžr 94. Tak začal vyzývat všechny veřejně.

Válka Qurajšovců proti vyzýváni k jedinečnosti Boha

Důvody války: v arabské oblasti bylo rozšířené bojovat a válčit i kvůli sebemenšímu důvodu a maličkosti. S příchodem nového náboženství, které se lišilo většinovému přesvědčení,zapříčinilo podstatný důvod války.

 Qurajšovci nerozlišovali mezi proroctvím a vlastnictvím, vládcovstvím a panstvím. Mysleli si, že nové náboženství jen povede k posílení nástupců Muhameda k vládě.

 také proto, že Islám bere stejnoměrně pány i sluhy před Bohem a toto nemohli přijmout.

 popření Soudného dne, a to když popřeli, že se navrátí lidem život a budou souzeni dle jejich konání.

 následování svých otců, k tomu říkávali ve významu: “postačí nám co jsme našli, učeho byli naši otcové.” Kapitola Alméida 104.

 také se domnívali, že je postihne nedostatek obživy, když zanechají sochy a tím k nim nebudou cestovat poutníci.

Qurajšovci viděli ve vyzývání Muhameda něco, co vůbec neočekávali. Vyzývání se velice rozšiřovalo do různých společenských sfér. A tak proti tomu začali válčit se vším jak mohli. Muhamed, mír s ním vyzýval lidi na trzích, v domech, na společenských místech. Když bylo období poutníků vyzýval kmeny, které přicestovali. Qurajšovci proti němu vystoupovali a šířili o něm, že je očarovaný a blázen. A tak se potkával s odporem od nevěřících a společníci proroka Muhameda, mír s ním zažívali mnohé z mučení a utrpení a tak jim posel Boží řekl: ” Běžte do oblasti Habeše, je tam král, který neukřivdí nikomu.” a tak započala první emigrace do Habeše.

První emigrace v Islámu do Etiopie (AlHabeše)

 Uskutečnila se pátého roku po začátku poselství. Této cesty se zúčastnilo deset mužů a pět žen. Jejich vůdcem na této cestě byl Utsmén bin Maduůn. Dostalo se jim velice vřelé přivítání a zůstali tam několik měsíců. Poté se vrátili do Mekky, když zaslechli, že Qurajšovci přijali Islám. Naopak Qurajšovci začali znovu s jejich pronásledováním a mučením.

Přijetí Islámu Hamzy syna Abdulmuttaliba ( Strýce proroka Božího )

Přijal Islám šestého roku po začátku poselství. Když se vracel z cesty z lovu, zrovna Abu Džehl očerňoval Muhameda. Přišel k němu velice rozlobený za to co dělá Muhamedovi a dal mu facku bičem se slovy: ” Očerňuješ syna mého bratra a já jsem s jeho náboženstvím.” Když Hamza přijal Islám, Qurajšovci věděli, že Muhamed velmi zesílil. Hamza měl u Qurajšovců velké postavení.

Přijetí Islámu Umara bin Alchattába

Přijal Islám ve stejný rok. Prorok Boží prosil Boha slovy: “ˇÓ Bože posilni Islám dvěma muži milejší k Tobě, Umara bin Alchattába, nebo Amru bin Hišém (Abu Džehl). Poté co přijal Umar bin Alchattáb Islám, mohli se muslimové modlit a obcházet Kabu v Mekke.

Žádost o zázraky
Nevěřící žádali proroka Božího o zázraky a znamení, které ho podpoří. Jednou z těchto žádostí bylo rozpůlit Měsíc. Stalo se tak a nazvali to kouzlem. Pravil Vznešený Bůh ve významu: ” Přiblížila se poslední hodina a rozpoltil se měsíc, když znamení vidí, odvracejí se a říkají: “Samé čarování!” kapitola Alqamar 1-2
A také se ho ptali a žádali, aby učinil horu Safá zlatou. Pravil Vznešený jejich slova ve významu: ” a říkají: “Neuvěříme ti, dokud nedáš vytrysknout před námi ze země prameni nebo nebudeš mít zahradu s datlovníky a vinnou révou a nedáš řekám s hojností vody téci mezi nimi či dokud nenecháš, jak tvrdíš, spadnout na nás nebe po kusech anebo si nepřivedeš Boha a anděly jako ručitele či pokud nebudeš mít dům se zlatými ozdobami anebo sám nevystoupíš na nebe. A neuvěříme ve vystoupení tvé na nebe, pokud nám z něho nesešleš Knihu, již bychom čísti mohli.” Odpověz: “Sláva Pánu mému, což nejsem toliko smrtelníkem a poslem?” kapitola Alysrá 90 – 93
A toto vše se neuskutečnilo z dokonalé moudrosti Boha a Jeho vůle. Pokud by se něco z toho uskutečnilo a zase by to popřeli, postihl by je stejný trest, jako národy před tím. A posílali za ním lidé knihy, aby se ptali na jisté záležitosti. Říkali jim židé, zeptejte se ho na ducha, a na muže Tawáfu a na lid Jeskyně. A byla seslána kapitola Jeskyně a v ní odpovědi. A přesto stále zůstali v nevědomosti a odporu.

Obrázek pronásledování Qurajašovců proroka, mír a požehnání s ním.

 Qurajšovci začli vymýšlet jak všemi dostupnými prostředky zastavit Muhameda, mír a požehnání s ním a jeho vyzývání. Dokonce šli za jeho strýcem Abů Tálibem s nejlepším chlapcem z Qurajšovců jménem Imára bin Walíd a řekli mu, aby jim vydal Muhameda výměnou za něho. Samozřejmě to přísně odmítl. Tak mu začli vyhrožovat válkou, když to neudělá. Šel tedy za Muhamedem, mír a požehnání s ním, aby mu vše sdělil a poradil ať toho nechá. Prorok Boží, mír s ním pravil sebejistě: ” při Bohu, kdyby jste mi dali slunce do pravé ruky a měsíc do levé, nezanechám tuto záležitost do té doby, dokud Bůh nerozhodne, nebo opustím tento svět.” pravil mu jeho strýc, věru při Bohu jim tě nevydám.

Obléhání od kmene Benů Héšim u věřících

Benů Héšim se dohodli na vítězství Mohameda, mír a požehnání s ním. ٌRozhodli se tak k jeho přerušení a zastavení. Přikázali, aby nemohli on ani jeho nástupci obchodovat, ani nic nakupovat a prodávat. Ani uzavírat sňatky. Napsali toto rozhodnutí na letáky a rozmístili po Mekke a také pověsili na stěnu Kaby. A tak obléhali Benů Héšim lidi Abů Táliba. Trvalo to celé tři roky, až se jim zhoršila tak situace, že jedli listí ze stromů. Poté navrhl jeden z Qurajšovců, že musí toto obléhání skončit a aby letáky sundali. Mezi tím Bůh poslal termity, kteří ohlodali letáky, tak že z nich nezůstal jen nápis ” Ve jménu Tvém ó Bože “. Bůh sdělil toto i prorokovi on to sdělil svému strýci. A tak to sdělil strýc Qurajšovcům a dal jim za podmínku, že když je obléhání takové , ať toho nechají. Qurajšovci našli letáky, jak jim bylo sděleno a zanechali obléhání a lidé se mohli vrátit do Mekky.

Druhá emigrace do Habeše (Etiopie) a přijmutí Islámu od Nadžáša

Když vstoupil mezi lid kmen Benů Héšim a začali stále stěžovat životy věřících, požádal prorok Muhamed, mír a požehnání s ním slabé věřící, aby znovu emigrovali. A tak emigrovali pod vedením Džafara bin Ebí Táliba. Bylo 83 mužů a 19 žen. Qurajšovci hned jak se to dozvěděli, poslali posla z dárky pro krále Nabeše, který se jmenoval Nadžáší a žádali ho, aby jim je vydal zpět. Spravedlivý král Nadžáší si vyslechl obě strany a ponechal věřící pod svou ochranou. Poté mu napsal sám prorok Boží dopis a vyzval ho k přijetí Islámu, na to přijal král Habeše Nadžáší Islám.

Smrt manželky Chadídžy a Abí Táliba

Oba dva zemřeli pár měsíců po skončení okupace Qurajšovců. Desátého roku po začátku poselství. Byl to pro proroka, mír a požehnání s ním velice bolestivý rok a byl velice smutný. Poté také Qurjšovci zvětšili své pronásledování a utlačování. Protože to byli dva mocní lidé, kteří ho dost bránili. Nejvíce ubližoval prorokovi jeho strýc Abů Lahab a jeho žena, také Abů Džahal a Uqba bin Muíít. Jejich utlačování mnohdy dosahovalo fyzickému násilí a také když se modlil a byl v poloze položení hlavy na zem (poklon k Bohu) dali mu na jeho záda vnitřnosti z velblouda.

Cesta do Táifu (název města)

Prorok, mír a požehnání s ním, začal přemýšlet o podpoře pro toto náboženství. Vydal se tedy do města Táifu a vyzýval je k Islámu, drtivá většina ho odmítla a vyhnali ho a ubližovali mu, vystoupilo mnoho hlupáků z nich a nadávali mu a házeli na něj kameny, až jeho nohy krváceli. Tak odcházel a odpočinul si v zahradě Šejby a Utbaty ibnu Rabia. Poté odešel z Táifu a Bůh mu poslal anděla hor, který se ho ptal, jestli by chtěl, aby na všechny obyvatelé Mekky shodil hory. Ale razantně to odmítl a pravil: ” odpusť jim, třeba Bůh z jejich potomků učiní lid, který bude uctívat Boha jediného a nebudou k Němu nikoho přidružovat.”

Džin uvěřil v proroka, mír a požehnání s ním.

Když se prorok Boží, mír a požehnání s ním vracel z Táifu, procházel oblastí datlových palem ( v údolí mezi Mekkou a Táifem ). Byla noc a prorok Boží se začal modlit noční modlitbu nahlas. Tu ho míjel jeden z džinů a zaposlouchal se do krásné recitace a modlitby proroka Božího, mír a požehnání s ním. Když se prorok Boží přestal modlit, džin se vrátil ke svému kmeni s připomenutím a zprávou o tom co slyšel a přijali Islám. Na to Bůh seslal kapitolu se jménem Džin.

Zázračná cesta na nebesa

Byl přenesen do svatého Domu AlQuds na zvířeti zvaném AlBrráq. Společnost mu dělal anděl Gabriel, mír s ním. V průběhu této cestu se modlil jako vedoucí při modlitbě se všemi proroky. Poté byl vzat na nebesa. Potkával tam také posly, poté vystoupl na strom Sidru, poté vystoupil k domu AlMaamůr a uviděl Gabriela v jeho pravé podobě. Mluvil s ním Bůh a dostal tam od Boha co měl dostat. Také tam Bůh předepsal modlitby pro jeho národ. Když se vrátil ke svému domu a kmeni z této zázračné cesty a sdělil to všem, neuvěřila mu velká část a prohlásili ho za lháře. I když jim popsal svatý dům AlQuds a popsal jim co vše na cestě bylo. Ale stejně se odvrátili nespravedliví lidé a byli nevěřícími. Pravil Vznešený Bůh, ve významu od pana Hrbka
” Sláva tomu, jenž za noci přenesl služebníka Svého z Posvátné mešity do mešity nejvzdálenější, jejíž okolí jsme požehnali, abychom –mu ukázali některá Svá znamení. A On věru slyšící je a jasnozřivý.” 17-1
a dále pravil Vznešený Bůh ve významu:” Při hvězdě padající!Váš druh nebloudí, ani nebyl sveden,ani nehovoří z vlastního popudu svého.Je to vnuknutí pouze, jež bylo mu vnuknuto,jemuž naučil jej silný mocí,silou vládnoucí; a vzpřímeně se tyčil,zatímco na nejvyšším obzoru byl.Potom se přiblížil a dolů se spustil,až na vzdálenost dvou luků či ještě blíže byl,a vnukl svému služebníkovi to, co mu vnukl.A srdce jeho mu v tom, co viděl, nelhalo.Chcete snad pochybnost vyslovit o tom, co zřel?A věru jej viděl již u příležitosti sestoupení jiného poblíže lotosového stromu u okraje nejzazšího, u něhož je zahrada příbytku věčného.A když přikrylo lotosový strom to, co jej krylo, oko se neodvrátilo ani nebloudilo, a věru spatřil on největší ze znamení Pána svého! ” kapitola Hvězda 1 –18

Tato zázračná cesta se počítá jako štědrost k prorokovi, jako povzbuzení a podpora a utišení po trápení od nevěřících. Je doloženo mnoho vyprávění o této cestě. Co vidíme jako důležité, aby jsme uvěřili v tuto zázračnou cestu jako celek, který byl zjeven v Koránu a nezacházeli jsme do větších podrobností a vysvětlení.

Předložení vyzývání v období sezóny

Když byl prorok, požehnání a mír s ním zoufalý z víry Qurajšovců, začal vyzývat okolní kmeny a poutníky, kteří cestovali přes Mekku či se tam pozastavovali. Vystupoval na veřejných místech, na trzích a dalších. Seznamoval je se sebou, kdo je a seznamoval je s poselstvím, které mu bylo svěřeno. Také lidi seznamoval s poselstvím v období velké poutě. Qurajšovci většinou tyto kmeny varovali a snažili se, aby ho neposlouchali.

Zvolení a vyjádření úcty na místě zvaném Al Aqaba

Jatsryb ( Al Medina ) obývaly kmeny ” Al Aus ” a ” Al Chazradž “. Slyšely v minulosti od hebrejců ( Al jahůd ), že přijde brzy nový prorok od Boha v tomto období. Když uviděly Mohameda v období poutníků poznaly, že to musí být právě on. A tak se k němu vydalo šest mužů z kmene Al Chazradž a přijali u něho Islám. Poté se vrátili do Al Medíny a sdělovali a vyzývali k Islámu. Další rok se za prorokem Mohamedem, mír a požehnání s ním vydalo dvanáct mužů a jedna žena, kteří přijali Islám. Když se vraceli do Al Medíny, vyslal s nimi prorok Boží, mír a požehnání s ním muže jménem Musaab bin Amír, aby je vyučoval Koránu a Islámu. Přijalo jeho prostřednictvím Islám mnoho lidí, z nich například Usajd bin Hadýr a Sead bin Muádh vážený muž kmene Al Aus. Po velmi krátké době nezbyla ani jedna rodina v Al Madíně, aniž by v ní nebyl muslim, který přijal Islám. A tak požádali proroka Božího, mír a požehnání s ním, aby za nimi přijel do Al Medíny.

Druhé zvolení a vyjádření úcty na místě zvaném Al Aqaba a emigrace do Al Medíny

Přistoupili k proroku Božímu, mír a požehnání s ním a řekl jim: “Zvolíte mne a budete mi oporou se vším všudy i s tím, že mne pronásledují, stejně tak jako ochraňujete své manželky a děti a zaručuji vám Ráj. “ 

A tak ho všichni zvolili a přísahali mu ochranu a podporu za všech okolností a zvali ho ať se přestěhuje do Al Madíny. Bylo přítomno 73 mužů a dvě ženy. Poté se vrátili do Al Medíny. 
Poté prorok, mír a požehnání s ním svolil k emigraci do Al Medíny a odcestovali všichni a nezůstal nikdo, kromě proroka, mír a požehnání s ním a také jeho přítel Abů Bakr a synovec Ali. Protože čekal na svolení Boha.

Vlivy, které pomohly přijetí celého Jatsrybu ( Al Madíny ) k Islámu

Než se budeme bavit o samotné emigraci proroka Božího, mír a požehnání s ním malinko si zmíníme proč tak rychle a dobře přijali v Al Medíně Islám . 

Nejdůležitější z nich jsou:
1- Arabové z Al Medíny byli nejblíže k Arabům, kteří byli u náboženství nebeských poselství, protože slyšeli mnoho do Hebrejců (židé).
2- Hebrejci v Al Medíně mnoho o příchodu nového proroka mluvili a vyprávěli. 
3- Arabové z Jatsrybu ( kmeny Al Aus a Al Chazradž ) měli každý počet následovníků a tak se předháněli, kdo dříve přijme Islám, aby se tím zesílili nad ostatními.

EMIGRACE a založení islámského státu

Přemýšlení o zavraždění proroka Božího, mír a požehnání s ním

Qurajšovci byli z emigrace muslimů velice naštvaní a začali se bát, že je bude Muhamed, mír a požehnání s ním následovat a postaví jim tam pevnou základnu. A tak se Qurajšovci shromáždili na místě zvaném ” Dár Annadwa “. Jejich schůze se účastnil i Iblís ( satan ) v podobě šejcha z Nadždu, aby se podílel na stanovení vraždy posla Božího, mír a požehnání s ním. Abu Džahl poukázal na to, aby z každého kmene Qurajšovců vybrali jedince s mečem, aby ho mohli zabít všichni najednou jednou ranou. Tak se rozmístí jeho krem mezi kmeny a pozůstalí přijmou jen peněžní náhradu. Odsouhlasili to a Iblís jim to okrášlil. Vznešený Bůh o tom podal zprávu a pravil ve významu: ” A hle, ti, kdož neuvěřili; strojili proti tobě lsti, aby tě zadrželi anebo zabili či vyhnali. A chystali lsti, avšak i Bůh chystal řešení – a Bůh je nejlepší v řešení situací.” 8-30

Postupy emigrace do Al Medíny

Odchod z Mekky 
Přišel Gabriel, mír s ním, a sdělil prorokovi, mír a požehnání s ním, lest, na které se dohodl proti němu jeho kmen a přikázal mu emigraci. Nevěřící se shromáždili před jeho domem a prorok, mír a požehnání s ním, vyšel před jejich zraky ven. Ale oni ho neviděli, protože byl na ně seslán prach a neviděli. Pravil Alláh Vznešený ve významu: ” A učinili jsme před nimi a za nimi překážku a přikryli jsme je a oni (ho, proroka mír a požehnání s ním) nevidí.” (36:9)

A šel prorok, mír a požehnání s ním, za Abú Bakrem a odešli spolu. Ali spal na místě proroka, mír a požehnání s ním, a když se nevěřící vzbudili a vstoupili dovnitř, našli Aliho. Mezitím prorok, mír a požehnání s ním, a jeho přítel se vydali k hoře Tsaur. Qurajšovci všemi možnými prostředky hledali a pronásledovali, kam mohli jít, až přišli k jeskyni k té hoře. A Abú Bakr prohlásil – pokud by se někdo z nich podíval ke svým nohám, viděli by nás. Na to prorok, mír a požehnání s ním, pravil: Co si myslíš o dvou, s kterými třetí je Bůh. Nebuď smutný, věru Bůh je s námi. Pravil Alláh Vznešený ve významu: “…a když byl jedním ze dvou; a když byli oba skryti v jeskyni, pravil svému příteli: “Nermuť se, vždyť Bůh je s námi!…” (Hrbek, 9:40)

Abdullah, syn Abú Bakra a Amír bin Fuhaira jim nosili zprávy. A Asma, dcera Abú Bakra jim nosila jídlo a pití. A zůstali v té jeskyni tři dny a pak se vydali do Al Medíny.

Příchod proroka Božího, mír a požehnání s ním do Jatsrybu ( Al Medína) v roce 13 po počátku poslání. Prvního roku Hidžry a 622 n.l.

z Ansárů (obyvatel Al Medíny) byly hlavně dva kmeny Al Aus a Al Chazradž, kteří netrpělivě očekávaly příchod proroka Božího, mír a požehnání s ním. Když se konečně přiblížil, šli mu naproti se vší radostí a každý ho chtěl přivítat. Prorok Boží, mír a požehnání s ním se zastavil v místě zvané ” Qubá ” celých pět dní. Na tomto místě postavil první mešitu, která se založila po počátku proroctví. Poté se vydal do Jatsrybu, když tam dorazil a sestoupil ze své velbloudice, chtěl mu každý vzít jeho cestovní věci. Prorok, mír a požehnání s ním pravil, aby nechali velbloudici s věcmi jít, že je vedená Bohem, aby našla místo jeho pobytu. Velbloudice se proházela, až došla a zastavila se na pozemku Benů Anndžár a tak se prorok, mír a požehnání s ním ubytoval u Abí Ajjůba a zůstal u něho.

Základy islámské společnosti

Nejdůležitější kroky základů islámské společnosti

1 – postavení prorokovy mešity

vedená velbloudice zastavila na vybraném místě a bylo rozhodnuto na tomto místě postavit základnu. Prorok, mír a požehnání s ním stavěl a podílel se na celé stavbě mešity. Na začátku byl modlitební směr určen ke svatému domu v Palestině. Postavil domy pro manželky hned vedle mešity. Muslimové se v tomto centru scházeli pro vykonávání modlitby, různých druhů uctívání, učení, rozhodování, nákupy a prodeje a různé setkání a slavnosti. Byl to velký krok k jejich společenskému vývoji.

2 – Vytvoření bratrství mezi emigranty a místními

Posel Boží, mír s ním, mezi nimi vytvořil silné bratrství a rozdělili se o domy, majetky a založily se nové svazky manželské. Toto bratrství bylo tak silné, že se tím vytvořilo i právo na dědictví mezi nimi (to znamená, že jedni dědili po druhých). A tímto bratrstvím vytvořil prorok Mohamed, mír s ním, náboženskou společnost založenou na víře a ne na kmenech.

3 – dohodnuté smlouvy ke spolupráci mezi muslimy a nemuslimy

V Al – Medíně byly tři hlavní přesvědčení: 
1) Muslimové
2) Arabové nemuslimové
3) Źidé, hebrejci z kmenů ( Benů Nadzír, Benů Kurajda, Benů Qajnaqáa)

a tak prorok Boží, mír a požehnání s ním, ustanovil smlouvy a dohodnutí, aby byl vzájemný mír a klid. Vytvořil podmínky pro společné soužití a toleranci mezi danými národy.

4 – zadání politických, ekonomických a společenských základů

Islám je náboženství a ústava. Proto bylo zapotřebí a na místě zadat tyto základy. Proto se velmi mnoho veršů z Koránu v tomto období soustředilo na uzákoňování všech těchto odvětví. Jak samozřejmě vysvětlil prorok Boží, mír a požehnání s ním, svými slovy a činy.

A tak zažívala Al – Medína velmi vzácné období, opravdové bratrství a dokonalé sjednocení mezi jednotlivci a společností. A tak vznikla první islámská společnost, které prorok Boží, mír a požehnání s ním vysvětlil věčné základy.

Boj na cestě Boží

Důvody boje a války

Není ani jediný verš ve Vznešeném Koránu, ani žádná situace v historii Islámu, která by poukazovala na to, že se Islám rozšířil silou. Nebo že válka v Islámu byla zaměřená na masové konverze k němu a důvod války byl omezený jen na zamezení agrese, ochrany jeho šíření a ponechaní svobody náboženství.

Po uplynutí šesti měsíců od emigrace uklidnil prorok Boží, mír a požehnání s ním, vnitřní záležitosti a zavedla se systematická činnost v ústavě. A tak se začalo připravovat na vnější záležitosti a přicházející válku.

www.rasoulallah.net