Historie Zákona

Historie “uzákonění a předpisů”

Islamic_Wallpaper_Quran_004-1366x768Historie víme všichni co znamená:  jsou to záznamy o událostech, které se staly.

Co znamená uzákonění a předpisy: jazykově je to slovo v arabštině odvozeno od Zákona. Jazykově se objevilo ve dvou vysvětleních.

1) Přímá stezka – k tomu praví Nejvznešenější, ve významu: “ A potom jsme tě učinili ( umístlili ) na přímé cestě ( na náboženství ) z rozkazu Našeho vycházející. Následuj ji a nenásleduj touhy těch, kdož nevědí! 45 – 18

2) Zdroj tekoucí vody, která je potřebná pro pití.

Terminologicky (významově): To co uzákonil a předepsal Bůh svým služebníkům ( svým stvořením ) –  z přesvědčení, uctívání, vychování, vztahy, vztahy mezi lidmy a jejich Pečovatelem, vztahy mezi nimi samotnými, aby se tak naplnilo jejich štěstí v životě i potom.