Cíle

úryvek:

1) Šíření, plánování, zajišťování objektivních informací o Islámu a podpora vzdělávacích činností v oblasti kultury.
2) Podpora sociálně slabých, nemocných, živelnými pohromami, či jinak postižených muslimů. (Tj. přímá fyzická podpora muslimů, zajištění jejich materiálních potřeb, šatstva, hygienických potřeb, pomoc při likvidaci jim způsobených škod.)
3) Financování obecně prospěšných cílů v oblasti unie.
4) Pomoc při zajišťování provozního zázemí pro život muslimů v České republice. ( Pomoc při řešení náboženských problémů uvnitř muslimské obce, zajištění posledních potřeb muslimů, tj. sepisování posledních vůlí, vykonávání rituálních obřadů pro zemřelé, výuka praktického Islámu mezi věřícími.) To znamená : Řešení náboženských problémů uvnitř muslimské obce se rozumí vysvětlování jednotlivých článků islámské víry, neboť v rámci Islámu neexistuje profese teologů, kteří by tuto potřebu vykonávali profesionálně a proto se každý muslim obrací na staršího v náboženském životě zběhlého muslima o pomoc u problémů jenž nemůže sám rozřešit. Sepisování posledních vůlí se rozumí pouze pomoc při jejich sepisování, při respektování všech platných zákonů ČR. Vykonávání rituálních obřadů pro zemřelé se rozumí hlavně vykonávání rituální očisty zemřelého což v Islámu vykonávají vždy příbuzní zemřelého, nebo jejich přátelé, ale je povinností každého muslima tuto očistu pro zemřelého vykonat je-li zemřelý bez příbuzných a přátel. Potřeba této služby v České republice vzrostla zvláště  v poslední době a to z důvodů zvýšené migrace z muslimských částí světa na území ČR. K poslední větě je nutno dodat, že v islámském světě probíhá výuka praktického Islámu převážně v rodinách, a ve školách. Dále se pak o tuto výuku starají starší již zkušení muslimové převážně z řad laiků. Z důvodu neexistence tohoto zázemí v ČR se chceme tímto zabývat my, neboť mezi muslimy žijících v ČR jsou lidé pro tuto činnost povolaní.