Otázky a odpovědi

q

Pravil Vznešený Bůh Alláh ve významu:

[16:43]   Hrbek

„…….. Zeptejte se lidí, jimž dostalo se připomenutí, nevíte-li!“

[21:7] Hrbek

„…… Zeptejte se tedy lidí, jimž dostalo se připomenutí, nevíte-li!“

Otázka je lékem na neznalost

Otázka č.1 :  Salam alaykum by ma zaujimalo ci je nasledovat nejaku urcitu skolu ako napriklad Salafi ide o to ze vzdy som mi bolo povedane ze je treba nasledovat quran a sunnu takze Sunna muslim ale co taky salafi muslim oni naseduju vlastne prvu generaciu moslimov po prorokovi(nmaz) ci netereba sa davat alebo nasledovat ziadne sekti.JZK

odpověď č.1  Chvála Bohu Alláhu a mír s proroky a posly Alláha, amin. Tato otázka je velmi důležitá. Ano setkáváme se s mnoha různými zprávami o těchto výrazech jako : ” SELEF” SELEFIJA” EHLU SUNNA” EHLU SUNNA WA DžAMA” a mnoho lidí kolem nás nám dokonce říká, že musíme být jedněmi z nich. Takže si nejdříve vysvětlíme co to znamená zatím jen SELEF č SEFIJùN, nebo SELEFIJA…… kdo to je selef……. “selef” je jednotné číslo v arabštině od “selefijùn”, to je číslo množné. říká šejch Ibn Tajmija rA: “Selef” znamená “přední, či před ním”, takže kdokoliv je před někým stává se “selef”  od něho od toho po zadu. Ale když je označováno mezi učenci označení “selef”, myslí se tím třetí vzácné období po prorokovi Božím sAs, tedy jeho společníci, jejich následovníci a jejich následovníci to jsou tzv. ” SELEF SÁLIH ” a kdokoliv přišel po nich a následuje jejich cestu což je cesta prorok sAs, tak je selef, proto se dnešní učenci například označují “selef sálih”, protože jdou a učí dle Koránu a Sunny jako společníci proroka sAs, kéž je k nim Bůh Milosrdný. Pravil posel Alláha, modlitby Alláha a pozdravy s ním: ” Věru se můj národ rozdělí na 73 skupin všechny jsou v pekle, kromě jedné a to je “společenství” a v jiném významu: ” Kdo bude na tom ( na cestě ) co já ( kterou učím ) a moji společníci.” A proto odkazem na tyto poznatky, kdokoliv je na cestě proroka sAs a jeho společníků rAa je “selef sálif” i v této době. otázka byla položena učenci Ibn Tajmija, milosrdenství s ním a přeložil Petr Moravec

Otázka č. 2 : Zajímalo by mě, jaký mají učenci názor na příchod Mehdyho ?

odpověď č. 2 elhamdulileh tady je názor jednoho z nich Bin Béz rA. El Mehdí  – je skutečný a objeví se ke konci času blízko období, kdy má přijít falešný mesiáš (Mesíh Dadžal) a blízko období, kdy má sestoupit Ježíš As. Jsou různé názory. Má to být v oddobí, kdy zemře velký vládce, po něm přijde Mehdi a lid ho zvolí za vládce a nastolí spravedlnost. Jeho vláda bude trvat 7 nebo 9 let. A sestoupí v tomto čase Ježíš, syn Mariin, aleihi salam, o němž přišlo spoustu správných výroků. Ale nemluvíme o  Mehdi, kterého popisují a vyzývají ve skupině Ráfida jako šijítský Mehdi. O něm není nic správné u učenců. Naopak źprávy o něm nejsou vůbec podložené a nemají základy a důkazy a není na tom nic správného. El Mehdí , o němž přišly správné výroky, je z rodu Mohameda s.A.s. a jmenuje se jako prorok Mohamed. Tedy Mohamed bin Abdullah. Ten bude skutečný a přišlo mnoho výroků o tom, že se to stane ke konci času pozemského. Jeho zvolením, vzestupem a vládou nastane velká náprava a dobro pro muslimy na zemi. Bude to obrovské dobro, postaví se za spravedlnost a šíření šarija a potlačení veškeré nespravedlnosti mezi lidmi. A známe z hadíthů, že zem se naplní spravedlností po té, co byla plná zloby a nespravedlnosti. El Mehdí bude zvolen v tom největším pokušení mezi lidmi a při rozdílnosti názorů po smrti chalífy. A zvolí ho lidé víry a spravedlnosti poté, co se jim ukáží jasné ukázky dobra a důkazy, že je z rodu proroka Muhameda s.A.s.

Přeložil a dodal Petr Moravec: vše napovídá tomu, že se nacházíme ve velkém pokušení ted ve světě inše Alláh prosíme Alláh, aby nám všem ulehčil amin