Obrázky

Mekka, Meka, Mecca …všechny tyto názvy jsou správně a pojmenovávají Svaté město v dnešní Saudské arábii, kde stojí Boží dům “Kaaba”

Medína, Medinah, Al-Madinah Al Munawarah, Madína, Město prorokovo, mír s ním, a jiné jsou správné  pojmenování pro druhé posvátné město na zemi, které leží také v dnešní oblasti Saudské arábie.

Mešita v Palestině Alquds třetí posvátné  místo Islámu

Jiné mešity světa