Almužna

zakat_A-Fitr

Chvála Bohu, Pánu všech světů, modlitby a pozdravy k prorokovi Mohamedovi, k jeho rodině,

Pravidlo ohledně zakátu

Zakát al fitr je povinností každého muslima, starého, mladého, muže, ženy, svobodného nebo otroka. Z hadíthu Ibn Omar r.A.a., že řekl: Zadal nám prorok Mohamed s.a.s. zakát al fitr z Ramadánu měrnou nádobu zvanou “SEA” viz.obrázek plnou datlí, nebo mouky, pro svobodného i otroka, muže či ženu, mladého či starého z muslimů. A přikázal, abychom ho odevzdali před tím, než jdou lidi na sváteční modlitbu. Zaznamenal Buchárí
Pravidlo ohledně zaplacení částky:
Není povoleno, abychom vydali její částku. A to jsou slova většiny učenců. Není dochované a nezaznamenalo se od proroka s.a.s. a ani od jednoho sahába, že by dával peníze. A prorok s.a.s. řekl: “Kdokoliv vymyslí nějakou novotu v naší věci, která není ode mě, nebude přijata.” Zaznamenal Muslim
zakatPravidlo zakátu Al fitr:
Bylo zaznamenáno, že Abdullah bin Abbas řekl, že prorok s.a.s. učinil povinností zakát al fitr k očištění postícího se a z jeho nedostatků a chyb a nakrmením pro chudé. Kdokoliv vydá zakát před modlitbou, bude to přijato a kdokoliv vydá po modlitbě, bude to jako sadaka (almužna). Zaznamenal Abú Dawúd
Povinné suroviny musí být z lidského jídla – z datlí, mouky, rýže, cukru atd. Řekl Abú Saíd el Chudrí r.A.a.: “Vydávali jsme v den fitru za doby proroka s.a.s. hrsti jídla. A bylo naše jídlo datle, mouka a další.” Zaznamenal Buchárí.
Jak se orientovat v jednotkách SEA
Jsou tři způsoby, jakým lze zjistit míru jednotky SEA
1. Nedá se přesně určit míra této jednotky, protože každá potravina má jinou váhu.
2. Je známé, že SEA proroka Mohameda = 3 litry a 280 ml
3. Orientační tabulka váhy Sea základních potravin k zakátu
rýže: od 2,220 kg do 2,730 kg podle druhu (některý druh rýže je větší, některý menší např. egyptská, basmati)
pšenice: 2,340 kg
mouka: 1,760 kg
datle: od 1,48 kg do 2,8 kg podle druhu

Kdo si zaslouží zakát al fitr
chudí lidé nebo chudáci z muslimů. Z hadíthu Ibn Abbás r.A.a, který jsme zmínili předešle: “….. a jídlo pro chudáky”
Upozornění:
Je velkou chybou věnovat tento zakát pro nechudé a nechudáky, jak se stává v dnešní době běžné, že si lidé vyměňují zakát mezi sebou, nebo že dávají příbuzným, sousedům, ale nehledají chudé lidi nebo chudáky. Nebo dávat  jedné rodině každý rok, bez toho, abychom sledovali jejich situaci.
Základem je, aby byl zakát vydán v místě, kde člověk je, ale když je to nutné, je povoleno, aby byl poslán do jiné země, protože o tom nepřišel žádný zákaz od proroka Mohameda s.a.s.
د. يوسف بن عبدالله الأحمد
Přeložil Petr Moravec