Pouť do Mekky 2016

TOPSHOTS Muslim pilgrims perform the final walk (Tawaf al-Wadaa) around the Kaaba at the Grand Mosque in the Saudi holy city of Mecca on November 30, 2009. The annual Muslim hajj pilgrimage to Mecca wound up without the feared mass outbreak of swine flu, Saudi authorities said, reporting a total of five deaths and 73 proven cases. AFP PHOTO/MAHMUD HAMS (Photo credit should read MAHMUD HAMS/AFP/Getty Images)

POUŤ DO MEKKY – HADŽ

Jedné pětině lidstva je společná jedna touha: Vykonat během svého života alespoň jednou duchovní pouť, zvanou Hadž.
Hadž nebo
li pouť do Mekky je jedna z hlavních povinností Islámu, která se datuje už od dob proroka Abraháma, mír s ním, dává dohromady muslimy všech ras a jazyků, během jednoho z nejdojemnějších duchovních zážitků.
Už 14 století, nespočet milionů muslimů, mužů i žen, ze čtyř světových stran země, vykonávají pouť do Mekky,
posvátného místa Islámu.
Uskuteční tak svůj závazek a splní jeden z pěti „pilířů“ Islámu a jednu z hlavních povinností věřícího.
Muslimové následují záznam o původu předepsané poutě k proroku Abrahamovi mír s ním,
nebo Ibrahimovi, jak je nazýván v arabštině. Podle Koránu to byl Abrahám mír s ním, který, společně s Ismaelem (Isma´il) obnovil  Ka´abu „dům Boží“, místo na které je zaměřen pohled muslimů, když vykonávají pět každodenních modliteb.  Byl to opět Abraham – známý jako chalilu Allah, „blízký Bohu“ – který zavedl rituály poutě, jež připomínají události z jeho života, jakož i ze života Hagar (Hajar) a jejich syna Ismaela, mír s nimi.

14192533_1249714498384887_5934420192179375659_n

V 3 súře, 97 verši, hovoří Alláh Nejvyšší o nařízení vykonat Hadž.
„A Bůh uložil lidem pouť k chrámu tomuto pro toho, kdo k němu cestu může vykonat. Však ten, kdo nevěří… vždyť Bůh věru je soběstačný a obejde se bez lidstva veškerého.“
A súra  22
ve verši 27 dále praví Nejvyšší:
A vyzývej lidi ke konání pouti, a nechť k tobě přijdou pěšky anebo jedouce na všelikých velbloudech rychlých, přicházejíce ze všech rozsedlin hlubokých….“

 

čti více zde http://muslimskaunie.cz/co-je-islam/velka-pout/

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *