Ramadán

Přívítejme požehnaný měsíc Ramadán s láskou a bohabojností k Bohu pravil Vznešený Alláh ve významu: “Měsíc Ramadán, v němž Korán byl seslán jako vedení správné pro lidi a jako vysvětlení tohoto vedení i jako spásné rozlišení. Kdo z vás spatří měsíc, nechť se postí! Ten z vás, kdo je nemocen nebo na cestách, nechť postí se stejný počet dní … Continue reading Ramadán